Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Беларускі дзяржаўны універсітэт

Факультэт журнальчикістыкі

Кафедра тэорыі і метадалогіі журнальчикістыкі

Камерцыйная прэса на інфармацыйным рынку

Курсавая праца

студэнткі2 групы 2 курса

Занько Настассі Леанідаўны

Навуковы кіраўнік:

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Драздоў Д.М.

МІНСК 2008


Змест

Уводзіны

ГЛАВА 1. Парадокс сучаснай беларускай камерцыйнай прэсы

§ 1 Сутнасныя характарыстыкі камерцыйнай прэсы і гісторыя яе ўзнікнення

§ 2 Сістэма сучаснай беларускай камерцыйнай прэсы

ГЛАВА 2. Характарыстыка Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа асноўных тыпаў беларускіх камерцыйных газет

§ 1 Асаблівасці тэматыкі

§ 2Асаблівасці стылю і афармлення

Заключэнне

Лiтаратура

Уводзіны

У той час, калі амерыканская і еўрапейская прэса развіваліся цалкам ва ўмовах рынку, беларускай прыйшлося прайсці праз 70-гадовы вакуум прыватнай уласнасці. Пасля распаду СССР магчымасць заснавання прыватных сродкаў масавай інфармацыі зрабіла прывабным інфармацыйны рынак краіны. Газета Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа пераўтварылася з партыйна-ідэалагічнага органа ў самастойнае прадпрыемства, здольнае атрымоўваць прыбытак. Такім чынам напрыканцы 90-х гадоў на беларускім рынку назіраецца новенькая з’ява пад назвай “камерцыйная прэса”.

Маладосць беларускага інфармацыйнага рынку абумовіла невялікую колькасць яго навуковых даследаванняў. Напрыклад, рынак камерцыйных выданняў так і застаецца малавывучаным. Само паняцце “камерцыйная Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа прэса” выклікае шмат пытанняў і трактуецца рознымі даследчыкамі па-рознаму. Як паказвае аналіз літаратуры, адсутнічаюць элементарныя статыстычныя дадзеныя па колькасці камерцыйных газет, а таксама дадзеныя па іх класіфікацыі. Менавіта таму саспела неабходнасць даследавання рынка камерцыйнай прэсы Беларусі. Яно мае важнае значэнне для аналізу і прагнозу далейшага развіцця гэтага сектора рынка.

Мэты Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа дадзенай курсавой працы:

- даць азначэнне паняццю “камерцыйная прэса”,

- даследаваць рынак камерцыйных газет Беларусі,

- прааналізаваць яго становішча на сучасным шаге,

- вызначыць асноўныя тэндэнцыі развіцця.

Для таго, каб дасягнуць пастаўленых мэтаў мы спачатку вызначымся з паняццем “камерцыйная прэса” і гісторыяй яго ўзнікнення, пасля разгледзім структуру сучаснага рынку Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа камерцыйных газет, вызначым іх працэнтныя суадносіны ў параўнанні з астатнімі газетамі, складзём класіфікацыю камерцыйнай прэсы і ацэнім асвоенасць камерцыйнымі СМІ беларускага рынку.


ГЛАВА 1. Парадокс сучаснай беларускай камерцыйнай прэсы

§ 1 Сутнасныя характарыстыкі камерцыйнай прэсы і гісторыя яе ўзнікнення

Для таго, каб характарызаваць камерцыйную прэсу, трэба спачатку даць тэарэтычнае азначэнне паняццю.Параўнаем азначэнні Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа, прыведзеныя ў кнігах С.В. Дубовіка “Даведнік журнальчикі100” і В.П. Вараб’ёва “Информационное место Беларуси”.

Спадар С.В. Дубовік дае азначэнне толькі паняццю “камерцыйнае тэлебачанне”. Гэта “тэлеканал, тэлестудыя, якія фінансуюцца за кошт прыбыткаў, атрыманых ад продажу рэкламнага часу рэкламадаўцам”[1] . Па аналогіі робім выснову, што камерцыйная прэса – гэта прэса, якая Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа фінансуецца за кошт прыбыткаў ад продажу рэкламнай плошчы рэкламадаўцам.

Спадар жа В.П. Вараб’ёў вызначае наступныя тыпы СМІ Беларусі:

1) Бюджэтнафінансуемыя СМІ, заснавальнікамі і выдаўцамі якіх з’яўляюцца органы ўлады;

2) Камерцыйныя СМІ, што выдаюцца на сродкі прыватніка ці бізнес-групы, падуладныя мэце атрымання Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа фінансавага прыбытку;

3) СМІ грамадзянскіх супольнасцей.(1).

З гэтай класіфікацыі вынікае, што камерцыйная прэса – прэса, заснаваная прыватнікам, асноўнай мэтай якой з’яўляецца атрыманне фінансавага прыбытку ад сваёй дзейнасці.

Удумаемся ў семантыку слова “камерцыя”. Тлумачальны слоўнік

С.І. Ожагава дае азначэнне слову “камерцыя” як “гандаль, гандлёвыя аперацыі”. Такім чынам, літаральны Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа пераклад выразу “камерцыйная прэса” значыць “гандлёвая прэса”. То бок, прэса, якая нясе гандлёвую інфармацыю (аб’явы аб куплі/продажу, аказанні разнастайных паслуг і г.д., інфармацыя са шматлікіх рынкаў). Пры тэматычным раздзяленні рынка СМІ становіцца зразумелым, што камерцыйныя выданні займаюць асобнае месца. Гэта не палітычныя ці эканамічныя выданні. Камерцыйныя выданні некаторыя даследчыкі Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа выдзяляюць у кантэксце дзелавой прэсы, але адрозненне камерцыйнай ад дзелавой прэсы ў тым, што ў апошняй не змяшчаецца аналітычная эканамічная інфармацыя.

Азначэнне, на наш погляд, па аб’ёму шырэйшае за азначэнне, прыведзенае ў кнізе “Система СМИ Беларуси”, бо яно не абмяжоўваецца адной толькі формай уласнасці. Форма ўласнасці ў гэтым Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа выпадку вялікага значэння не мае (нягледзячы на тое, што большасць камерцыйных выданняў – якраз такі і з’яўляюцца прыватнымі, здесь можна пагадзіцца з класіфікацыяй спадара Вараб’ёва). Нельга не пагадзіцца з азначэннем спадара Дубовіка. Але, калі праводзіць класіфікацыю менавіта па тэматыцы, то камерцыйная прэса якраз-такі і будзе “веснікам гандлю”.

Такім Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа чынам, у дадзенай курсавой працы мы выводзiм наступнае азначэнне камерцыйнай прэсы: гэта прэса, якая вызначаецца гандлёва-інфармацыйнай тэматыкай (пераважна аб’явы куплі/продажу) і інфарматыўным характарам наяўных журнальчикісцкіх тэкстаў.

Адсюль вызначаецца і аб’ект даследавання курсавой –інфармацыйна-рэкламныя выданні.

Калі гаварыць пра характарыстыкі камерцыйнай прэсы, азначэнне якой мы Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа отдалі вышэй, то, па-першае, яна пра яе ўзнікненне можна гаварыць толькі тады, калі грамадства выходзіць на ўзровень разумення інфармацыі як тавару. Прасцей кажучы, калі інфармацыя становіцца такім жа эканамічна неабходным рэсурсам як праца, зямля і капітал.(2)

Па-другое, мэта камерцыйнай прэсы, задаволіць спажыўца. Камерцыйная прэса Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа – прэса спажывецкай ідэалогіі. Менавіта чытач фарміруе яе тэматыку і змест. І таму камерцыйная прэса падуладна законам рынку. Яе таварам становіцца месца на паласе, а ўжо толькі потым сам нумар.

Па-трэцяе, камерцыйная прэса – у большасці аднажанравая прэса: асноўнымі жанрамі камерцыйнай прэсы з’яўляюцца аб’явы і нататкі.

Калі Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа ж можна гаварыць пра з’яўленне камерцыйнай прэсы?

Яе вытокі ідуць з канца XVI – пач. XVII ст. падчас расшырэння гандлёвых і культурных кантактаў паміж еўрапейскімі краінамі. У тагачасным еўрапейскім грамадстве саспела неабходнасць атрымання аператыўнай інфармацыі, як у гаспадарчай вобласці, так і ў палітычнай. З гэтай Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа прычыны напрыканцы XVI ст. “у буйных гандлёвых і палітычных цэнтрах сталі з’яўляцца інфармацыйныя лісткі, якія паведамлялі пра кірмшы, кан’юнктуры цэн, аб прыбыцці тавару ў порт, а таксама рукапісныя газеты”.

Прапрапродкам сучаснай камерцыйнай газеты – з’яўлялася рукапісная газета аўсбургскага банкірскага дома Фугераў, разгалінаваная сетка гандлёвых агента Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работаў якога дазваляла атрымоўваць навіны з прамысловых цэнтраў Еўропы.

У асноўным, еўрапейскія газеты XVI –XVIIcтст. выдаваліся ўласнікамі друкарняў (як, напрыклад, газета страсбургскага тыпографа Іагана Карлюса “Relation: AllerFurnemmen”).

У сярэдзіне XVII ст. на старонках англійскай газеты Нідхэма «MercuriusPoliticus» можна было знайсці рэкламу кітайскай гарбаты, якая рэкамендавалася “ўсімі Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа ўрачамі”.

1673 год 100ў годам нараджэння першага спецыялізаванага рэкламнага выдання. У горадзе Гамбургу выйшла газета «HamburgerRelationsCourien», якая складалася толькі з аб’яваў.

З’яўленне тэлеграфа і новых больш хуткіх друкарскіх машын, а таксама ўвядзенне ў еўрапейскіх краінах у шырокіх маштабах пачатковай адукацыі паспрыяла развіццю недарагіх перыядычных выданняў, разлічаных на малаадукаваную, але шматлікую Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа аўдыторыю.

У Францыі такая прэса атрымала назву «pennypress». Пачынальнік гэтага кірунку, француз Эміль дэ Жырардэн, выдавец часопіса мод “LaMode”, тым самым паклаў пачатак новай прыбытковай галіне прэсы. З імем Жырардэна звязана першае з’яўленне ў еўрапейскім друку “схаванай” рэкламы. Такая рэклама нарадзілася яшчэ ў XVIII Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа ст., але выказванні прыватных асобаў было лёгка адрозніць ад іншых публікацый (яны друкаваліся ў пэўных раздзелах альбо маркіраваліся спецыяльнымі сімваламі). Жырардэн жа заказныя артыкулы не пазначаў ці ординарна ў навінах упамінаў пэўнае месца ці тавар. Паколькі да навінаў давер чытачоў быў значна большы, то Жырардэн прадаваў схаваную рэкламу за ўдвая большы кошт Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа, чым звычайную.

У журнальчикістыцы пачынаючы з другой паловы XIX ст. надыходзіць новенькая эпоха, у якой акцэнт будзе рабіцца на густы масавага чытача. Газеты ўсё больш становяцца часткай бізнесу. І калі напачатку XIXcт. яны не прыносяць асаблівага прыбытку, то напрыканцы назіраецца адваротны працэс.

У канцы XIX – пач Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа. XXстст. перыядычны друк упершыню за трохсотгадовую гісторыю набывае сапраўды масавую аўдыторыюі, пераўтвараючыся ў сродак масавай інфармацыі. Гэта было абумоўелена шэрагам фактараў: па-першае, пераадоленнем масавай няграматнасці (у Еўропе і Амерыцы гэта было вырашана на заканадаўчым узроўні), па-другое, узросшым дабрабытам насельніцтва і, па- трэцяе, прагрэсам у Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа паліграфіі.

Як вынік – павелічэнне колькасці рэкламы (толькі за 10 год аб’ём рэкламы ў часопісах ЗША ўзрос у 2-3 разы). Калі ў 1880-я гг прыбыткі выдаўцоў сладаліся напалову са сродкаў ад продажу тыража і напалову ад рэкламы, то да 1910 г. рэкламныя прыбыткі складалі ўжо 65 % ад агульнага прыбытку. Такім чынам камерцыйная Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа рэклама стала асноўнай крыніцай прыбытку.

Буйныя выданні пераўтварыліся ў высокапрыбытковыя камерцыйныя прадпрыемствы. А іх выдаўцы сталі даволізабяспечанымі людзьмі (да прыкладу, Дж. Пуліцэр, уладальнік газеты «NewYorkWorld», меў больш за 18 млн. $ асабістага капіталу). Газетны бізнес 100ў вельмі прыцягальны для дзелавых людзей. Найбольш буйныя газеты пераўтварыліся ў гіганцкія комплексы з мільённымі выдаткамі і Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа вялізным штатам (напрыклад, лонданская «TheTimes», якая самастойна забяспечвала сябе ўсім неабходным абсталяваннем, тыпаграфскімі шрыфтамі і матэрыаламі (за выключэннем газетнай паперы).

Працэсы камерцыялізацыі выдавецкай справы паспрыялі стварэнню так называемай “масавай” альбо “жоўтай” прэсы. Класічныя прыклады “жоўтай прэсы - газеты «NewYorkWorld» Дж. Пуліцэра і «NewYorkJournal» У.Р Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа.Херста.

Папулярнасць “жоўтай” прэсы забяспечвала рост прыбытку ад публікацыі рэкламы на тавары масавага ўжытку, які адчувальна паўплываў на фарміраванне спажывецкага рынку. Цяпер ужо газеты пачалі “дыктаваць” што есці, як апранацца і паводзіць сябе ў жыцці мільённай аўдыторыі.

Як адказ на імклівы росквіт “жоўтых” выданняў, на інфармацыйны рынак выходзіць якасная Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа прэса. Яна арыентуецца на колы палітычнай і дзяржаўнай эліты, прадстаўнікоў бізнесу і інтэлігенцыі. Узорам якаснай прэсы доўгі час лічылася лонданская газета “TheTimes”. Але з развіццём і ўскладненнем рынкавых адносін узнікла патрэба ў стварэні газет, якія б адрасаваліся элітнай аўдыторыі, уключаючы прадстаўнікоў фінансавых колаў, прамыслоўца Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работаў, бізаржавелых маклераў, банкіраў і г.д. Менавіта для таковой катэгорыі чытачоў была створана ў Лондане газета “ FinancialTimes”, а ў Нью-Йорку - Ч. Доу і Э. Джонсам падобная па тыпу газета «WallStreetJournal».

У другой палове 1990-х гадоў з’яўляецца новы тып газеты – бясплатныя інфармацыйна-рэкламныя выданні. Пераход газетнага Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа бюджэту цалкам на рэкламныя прыбыткі і незалежнасць ад падпіскі дазволілі з’яўленне такіх выданняў, якія прадстаўляюць сур’ёзную канкурэнцыю платным. Першая газета такога тыпу – шведская «Metro». (3)

Такім чынам, у ХХ ст. складваецца структура сучаснай камерцыйнай прэсы, адбываюцца манапалізацыя і адначасова сегменталізацыя газетнага рынку (усё больш вузкаспецыялізаваных выданняў з меншымі Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа тыражамі пачынае з’яўляцца на рынку СМІ). Што негатыўна адлюстроўваецца на высокатыражных масавых выданнях. Пад уплывам канкурэнцыі з электрическимі СМІ колькасць газет скарачаецца, і іх тыражы змяншаюцца альбо застаюцца на тым жа месцы

§ 2 Сістэма сучаснай беларускай камерцыйнай прэсы

У перыяд з 2003 па 2008 гг. на інфармацыйным Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа рынку Беларусі мелася ад 800 да 700 газет, з якіх ад 120 да 140 (ад 15 да 20%) – мелі рэкламную тэматыку. Сразу у Беларусі зарэгістравана 692 газеты, 136 (19,7%) з якіх маюць рэкламную тэматыку. Для аналізу прымем апошнія лічбы за аснову.

Усе інфармацыйна-рэкламныя выданні можна класіфікаваць па тэматыцы на выданні цалкам рэкламнай тэматыкі (напрыклад, газеты “Работа вам”,”Из рук Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа в руки”, “Маркетинговый экспресс”,”Конъюнктура рынка” і г.д.) і выданні са змешанай тэматыкай, уключаючы рэкламную (маюць, акрамя рэкламнай, масава-палітычную тэматыку газеты “Антенна”, “Ва-банкъ”, “Вечерий Брест”, “Бобруйский курьер").

Па працэнтных суадносінах газеты цалкам рэкламнай тэматыкі займаюць 52,9% (72 выданні) ад агульнай колькасці рэкламных, а выданні са змешанай Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа тэматыкай, якая ўключае ў сябе рэкламную – 47,1% (64 выданні).

На агульным газетным рынку цалкам рэкламныя выданні складаюць 10,4%, а са змешанай тэматыкай, уключаючы рэкламную, крыху менш – 9,2%.

Па характару змешчанай iнфармацыiкамерцыйныя газеты можна падзяліць на універсальныя (друкуюць аб’явы i рэкламу ўсiх сфераў гандлю) і спецыялізаваныя (інфармацыя толькі па пэўнай галіне).

Прыкладам універсальных Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа рэкламных газет з’яўляюцца ізноў жа “Из рук в руки”, “Конъюнктура рынка”, “Реклама-пресс”, ”Маркетинговый вестник”, ”Коммерческий курьер”, “Бизнес курьер”, “Минск на ладонях” і г.д. Спецыялізаванымі ж з’яўляюцца наступныя выданні: “Автобизнес-weekly”, “Белорусская строительная газета”, “Недвижимость Белоруссии”, “Мобильный мир”, “Туризм и отдых”, “Работа вам”, “Компьютерные вести Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа” і т.д.

Па працэнтных суадносінах універсальныя і спецыялізаваныя рэкламныя выданні знаходзяцца ў прыкладна аднолькавым становішчы: 50,7% (69 універсальных рэкламных выданняў) і 49,3% (67 спецыялізаваных). На агульным газетным рынку яны займаюць 10,0% і 9,7% адпаведна.

Спецылізаваныя рэкламныя выданні ў сваю чаргу можна таксама класіфікаваць па тэматыцы.

Атрымаем наступную структуру:

- нерухомасць – 14,9% (10 газет), на агульным рынку – 1,45%.

Прыклады: “Недвижимость Беларуси”, “Недвижимость. Реклама Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа”, “Недвижимость.Витебск”, “Личная собственность” і г.д.

- турызм – 9,0% (6 газет), на агульным рынку – 0,87%.

Прыклады: “Туризм и отдых”, “Анонсы Алатан Тур”, “Иммиграция & туризм” і інш.

- будоўля – 9,0% (6 газет), на агульным рынку – 0,87%.

Прыклады: “Белорусская строительная газета”, “Строй материалы и технологии” і г.д

- праца – 7,5% (5 выданняў), на агульным рынку – 0,72%.

Прыклады: “Работа вам Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа”, “Требуются”, “Приглашаем на работу” і г.д.

- рэкламныя дадаткі да газет – 7,5% (5 выданняў), на агульным рынку – 0,72%.

Прыклады: “Маркетинговое приложение к газете “Вечерний Минск”, “Маркетинговое приложение к газете “Віцебскі рабочы” і інш.

- кампьютары і аргтэхніка – 6% (4 выданні), на агульным рынку – 0,58%.

Прыклады: “Компьютерная газета”, “Компьютерные вести” і г.д.

- мабільная сувязь – 4,5% (3 газеты), на агульным рынку Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа – 0,43%.

Прыклады: “Мобильная связь в Беларуси”, “Мобила”, “Мобильный мир”.

- аўтамабільная тэматыка – 4,5% (3 газеты), на агульным рынку – 0,43%.

Прыклады: “Автобизнес-weekly”, “Автогазета”, “Автодело”.

- знаёмствы – 4,5% (3 газеты), на агульным рынку – 0,43%.

Прыклады: “Фотогалерея знакомств”, “Будем знакомы”, “Интернациональный клуб”.

- арэнда 1,5% (1 газета), на агульным рынку – 0,14%.

Прыклады: “Белорусская аренда”.

- касметыка – 1,5% (1 газета), на агульным рынку – 0,14%.

Прыклад: “Мир косметики Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа “Белита Витекс”.

- медыцына – 1,5% (1 газета), на агульным рынку – 0,14%.

Прыклад: “Medical Бизнес”.

- тэндэр – 1,5% (1 газета), на агульным рынку – 0,14%.

Прыклад: “Тендер”.

- агра – 1,5% (1 газета), на агульным рынку – 0,14%.

Прыклад: “Агробизнес”.

Да гэтай класіфікацыі дадаюцца яшчэ газеты музычнай (былая “Музыкальная газета” размяшчала на сваіх старонках інфармацыю аб продажы музычных інструментаў), гастранамічнай (газета “Гастроном” інфармуе Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа аб прадуктовым рынку), кніжнай ( з газеты “Книжки и мы” можна даведацца пра навінкі і кошты кніжнага рынку) і іншай тэматыкі. Выдзяляць іх асобнай пазіцыяй у класіфікацыі спецыялізаваных СМІ, на нашу думку, няварта, таму што гэтыя выданні то з’яўляюцца, то знікаюць з рынка.

З вышэйпрыведзенай класіфікацыі бачна, што Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа найбольш моцныя пазіцыі спецыялізаваных камерцыйных газет у галіне нерухомасці, другое месца падзялілі паміж сабой спецыялізаваныя газеты сфераў турызму і будоўлі. Выданні па найму на працу і рэкламныя дадаткі займаюць трэцяе месца. Кампутарныя, аўтамабільныя газеты, газеты знаёмстваў і сферы мабільнай сувязі размясціліся на чацвёртай пазіцыі. На апошніх месцах Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа знаходзяцца газеты медыцынскага, касметычнага, арэнднага, спартыўнага і аграрнага бізнесу і інш. Бачна недастатковая асвоенасць рынку спартыўнай, медыцынскай, касметалагічнай і кніжнай прадукцыі, а таксама сферы адпачынку.

Разгледзеўшы класіфікацыю, заўважаем адну асаблівасць – невялікую колькасць газет у адной пазіцыі (максімальна 10), і значна огромную колькасць саміх пазіцый. Гэта тлумачыцца Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа тэндэнцыяй да звужэння спецыялізацыі выдання, калі апошняе шукае сваю стабільную, няхай і невялікую, аўдыторыю. У той жа час назіраецца манапалізацыя універсальнымі рэкламнымі выданнямі камерцыйнага рынку СМІ, стварэнне імі тэматычных дадаткаў (напрыклад, “Из рук в руки. Авто”, “Из рук в руки. Вся недвижимость”).

Калі разгледзець канцэнтрацыю камерцыйных выданняў у цэлым Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа па рэспубліцы, то па колькасці газет лідзіруе Мінск і Мінская вобласць. Здесь знаходзіцца 49,3% усіх камерцыйных газет Беларусі. На другім месцы – Віцебск і Віцебская вобласць і 15,4% усёй камерцыйнай прэсы, Гомель і Гомельская вобласць займае трэцяе месца з 10,3% ад агульнай колькасці камерцыйных газет РБ, чацвёртае месца падзяляюць Колдунілёў і Колдунілёўская вобласць разам Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа з Брэстам і Брэсцкай вобласцю, у якіх знаходзіцца па 8,8% камерцыйных газет рэспублікі. На чацвёртым месцы Гродна і Гродзенская вобласць і 7,4% камерцыйнай прэсы адпаведна.

Назіраеца недахоп камерцыйных выданняў у рэгіёнах, у параўнанні з Мінскамі Мінскай вобласцю, а таксама ў раёнах у параўнанні з абласнымі цэнтрамі.

Патэнцыял Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа мясцовага рынку камерцыйнай прэсы досыць вялiкi. Але ён на сённяшні момант не рэалізоўваецца належным чынам з-за таго, што не кожнае прадпрыемства малога цi сярэдняга бiзнесу мае сродкi на размяшчэнне рэкламы ў буйных гандлёвых выданнях. Менавiта здесь на дапамогу могуць прыйсцi камерцыйныя выданнi раённага характару. Стварэнне таковой сеткi выданняў, на наш погляд Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа, магло б паспрыяць развiццю рэгiянальнага бiзнесу.

Такім чынам, беларускі рынак камерцыйнай прэсы прайшоў значную эвалюцыю ад свайго нараджэння і да сённяшняга часу. За невялікі тэрмін ён пераняў досвед агульнасусветнага рынку камерцыйных СМІ, асноўныя сучасныя тэндэнцыі якога (паступовае звужэнне тэматыкі, спецыялізацыя на адной галіне, а то Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа і падгаліне, бізнесу і адначасовая манапалізацыя) характарызуюць і беларускі рынак .

Аднак еўрапейскага ўзроўню камерцыйная прэса Беларусі пакуль што не дасягнула. Неразвітасць яго тлумачыцца невялікім часавым перыядам (15 год) ад утварэння беларускага камерцыйнага рынку, а таксама недастатковай развітасцю, у параўнанні з Еўропай, прыватнага сектара эканомікі, што некалькі змяншае попыт на Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа камерцыйныя выданні. Нягледзячы на гэта беларускі рынак камерцыйных СМІ мае вялікія перспектывы. “Беларускі рынак рэкламы да 2010 года вырасце ўдвая ў параўнанні з 2007 годам”, - паведамляе рэкламнае агенцтва ZenithOptimedia i дадае: “Такая дынаміка супадае з агульнасусветнай тэндэнцыяй, згодна якой сусветны рэкламны рынак у бліжэйшы час будзе расці ў асноўным Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа за кошт краін, якія развіваюцца. Беларусь жа, рэкламныя паказчыкі якой з’яўляюцца пакуль отдалёкімі ад краін-лідараў Кітая, Расіі, Індыі, застанецца ў ліку краін, рэкламны рынак якіх развіваецца найбольш дынамічна”.


ГЛАВА 2 . Характарыстыка асноўных тыпаў беларускіх камерцыйных газет

Кожнае выданне характарызуецца пэўным наборам асаблівасцяў – тэматыкай, структурай , адметнасцю Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа афармлнення і.г.д. Для таго, каб мець цэласнае ўяўленне пра беларускі рынак камерцыйнай прэсы трэба ведаць асаблівасці асноўных тыпаў беларускіх камерцыйных выданняў. Для гэтага мы прааналізуем наступныя газеты “Из рук в руки”, “Ва-банкъ”, “Автобизнес-weekly”, “Туризм и отдых”, “Белорусская строительная газета”, “Требуются”, “Мобильный мир”, “Компьютерные вести”.

§ 1 Асаблівасці тэматыкі Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа

1) Універсальныя камерцыйныя газеты

“ Из рук в руки”

У Беларусі газета з’явілася ў 1994 годзе. “Из рук в руки” стала новай з’явай для рынку інфармацыйна-камерцыйных СМІ. Справа ў тым, што да гэтага камерцыйныя аб’явы друкаваліся ў СМІ толькі на платнай аснове. А газета “Из рук в руки” прадстаўляла сваім Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа чытачам друкаваць прыватныя аб’явы цалкам бясплатна, прычым з магчымасцю размяшчэння сваёй аб’явы ў хоть каким горадзе, дзе выходзіць выданне. У той жа час размяшчэнне рэкламы ад юрыдычных асобаў з’яўляецца платным.

Спецыялізацыя газеты - прыватныя аб’явы. Тэматыка самая разнастайная: ад продажу нерухомасці да знаёмстваў. Газета мае Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа да 200 рубрык (напрыклад,“Квартиры”, “Мобильники”, “Компы”, “Авто”, “Мебель”, “Животные”, “Растения” і г.д.). Рубрыкі “Недвижимость”, “Авто”, “Работа” перараслі ў самастойныя выданні “Вся Недвижимость. Из рук в руки”, “Из рук в руки. АВТО”, “Работа сейчас”. Не змяшчае ўласна журнальчикісцкіх матэрыялаў.

Прыклады аб’яваў :

“ Из рук в руки” 12.05.08:

рубрыка “Квартиры. Покупка” (с. 17).

1-2 комнатная Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа кварира,можно неприватизированая, с долгами.Тел. 8-029-270-63-20.

рубрыка “Видео и аудио. Спрос” (с. 57).

Камера, можно новенькая либо б / у. Тел.8-029-772-53-95.

рубрыка “Курсы, уроки, консультации для студентов” (с.71)

Курсовые, дипломные работы по биологии, психологии и другим гуманитарным дисциплинам. Отменно, стремительно, не Веб. Тел. 8-029-571-49-56.

“Ва-банк ъ”

Першая і буйнейшая Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа бясплатная рэкламна-інфармацыйная газета Мінска. Газета пачала сваё існаванне ў Беларусі з 1992 г. Спачатку выходзіла толькі на 4 паласы, сразу гэта 80-ці палоснае выданне тыражом 400 000.

Асноўны ўхіл робіцца, у адрозненне ад газеты “Из рук в руки”, на аб’явы юрыдычных асоб, інфармацыю пра адкрыццё новых гандлёвых цэнтраў, рэкламныя гульні і акцыі Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа, а таксама праграму тэлебачання. Ёсць і прыватныя аб’явы, але іх, у параўнанні з газетай “Из рук в руки” нашмат меней. Акрамя камерцыйнай інфармацыі перыядычна прысутнічаюцьі і уласна журнальчикісцкія тэксты. Асноўныя рубрыкі: “Городская молВа”,“Молвят, что”,“СпрашиВаете – отвечаем”, “Издержки производстВа”,“Экологическая Вахта” і інш.

Асаблівую цікавасць выклікае праект “Городская Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа молВа”, у якім самі чытачы могуць адпраўляць свае навіны.

Прыклады артыкулаў:

“Ва-банкъ” нумар за 23.04.2008 г.

Жильцы дома №13 по ул. Руссиянова решили откликнуться на призыв коммунальных служб принять активное роль в субботнике, но работу себе находили длительно .

«Утром 19 апреля мы (а было нас человек 12) пришли к зданию Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа ЖЭСа №100, - поведала Антонина Викторовна Царица. - Но никого не смогли там отыскать, прождали два часа. Лопат, граблей нет, благо, что около строения ЖЭСа лежали саженцы кустарника. Своими силами мы все таки посадили кустарник во дворе. А хотелось бы и выкрасить заборчики, и сделать еще много чего полезного для благоустройства Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа собственного двора…» (с.15)

Место отдыха на Цнянском водохранилище уже подготовлена к тому, что скоро тут будет много городских жителей. Мусор убран, «грибочки» покрашены. Одно только «но»: так именуемый полуостров на водохранилище. «Похоже, что владельца у этого острова нет, - считает Жора Михайлович. - Мусора здесь сильно много. Пусть на полуострове и Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа нет пляжных сооружений, но отдыхающих тут всегда с излишком. Неплохо бы и этот уголок привести в порядок». (с.15)

Прыклады аб’яваў:

ОАО «Минский завод игристых вин»

220070 Республика Беларусь,

г.Минск, ул. Круговая, 50

тел.: + 375 17 299-27-99, + 375 17 299-27-30;

факс + 375 17 299-27-11

e-mail: win@aichyna.com ,

web: www.wines.by

ОАО «Минский завод игристых вин» основан Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа в 1978 г. и является единственным белорусским предприятием, освоившим сложнейшую технологию шампанизации в потоке. Его по праву можно считать фаворитом винодельческой отрасли страны.

Предприятие обустроено новыми линиями розлива и наружного дизайна. При производстве употребляется только отборное вино особых видов, которое поставляется из государств, похожих по своим почвенно-климатическим условиям Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа с провинцией Шампань: южной части Молдовы, Италии, Испании.

Ассортимент выпускаемой продукции составляет около 30 наименований игристых, столовых и крепленых вин.

Главным стратегическим направлением завода является неизменное увеличение свойства продукции, что доказано бессчетными завоеваниями предприятия < … >.

Подробнее о технологии, ассортименте завода можно выяснить, посетив веб-сайт ОАО «Минский завод игристых вин»: http://www.wines Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа.by. ( c .25)

2) Камерцыйныя выданні аўтамабільнай тэматыкі

“Автобизнес- weekly ”

Газета “Автобизнес-weekly” – буйнейшае аўтамабільнае выданне Рэспублікі Беларусь. Выходзіць з лютага 1993 года штотыднёва па чацвяргам. Тыраж выдання 42 000 экземпляраў.

Тэматыка матэрыялаў у газеце: інфармацыя ДАІ, мытні, каментарыі да заканадаўства, сусветныя і рэспубліканскія аўтанавіны, пастаянна прысутнічае ў газеце “грузавая” і “спартыўная Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа” рубрыкі. У кожным нумары змяшчаецца больш за 35 000 прыватных аб’яў і каля 1 000 аб’яваў ад юрыдычных асобаў. Не абмінаюцца ўвагай і аб’явы з абласных цэнтраў рэспублікі. Спецыяльная брыгада профессионалаў-журналі100ў праводзіць тэставанне новых мадэляў аўтамабіляў, а таксама праводзіць аналіз патрыманых аўто.

Прыклады:

“Автобизнес-weekly”, нумар ад Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа 8.05.08.

рубрыка “Животрепещуще”

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Минский Автосалон 2008 С этим срочно что-то необходимо делать. (с 3)

рубрыка “Кассовый подход”НОВЫЙ ИГРОК

Peugeot 308 В свое время 307-я модель воспользовалась хорошим спросом у белорусских покупателей, но это уже история. ( с .7)

рубрыка “Анонсы автомира”2-ое ДЫХАНИЕ

Компакт Ауди A3 второго поколения был Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа представлен в 2003 году - время подправить мейкап. Машина 2009 модельного года получила освеженную наружность. (с.16)

Прыклады аб’яваў:

Ситроен С5, 2003 г.в. 2000 см. куб., Турбодизель с инткул., серебристый, 207 тыс. км., автомобиль, МКПП, вероятен кредит. Тэл. 8-029-536-78-09. (с.37)

Mercedes ML 320, 2002 г.в. 3200 см. куб., Инжектор, красный мет., 110 тыс. миль, вседорожный, 6-АКПП, в эталон. сост Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа., 8-ПБ, ресталинг, CD-чен., навигация. Тэл. 8-029-657-45-87. (с.25.

3) Камерцыйныя выданні ў сферы нерухомасці

“Недвижимость Белоруссии ”

Штотыднёвае камерцыйнае выданне ў сферы нерухомасці. Спецыялізуецца на аб’явах па куплі і продажы, арэнды, абмену і сдачы кватэр, а таксама на інфармацыі з рынку жылля.

Асноўныя рубрыкі раздзелу аб’яваў: “Продажа кварир”, “Покупка квартир”, “Обмен квартир”, “Междугородний Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа обмен квартир”, “Снять-сдать”, “Аренда нежилых помещений”. Маюцца і ўласна журнальчикісцкія матэрыялы.

Прыклады артыкулаў:

“Недвижимость Белоруссии” за 12.05.2003.

Обзванивать ли агентства?

Продавать нашу квартиру мы с супругой пробовали несколькими способами. Во-1-х, естественно, распросили знакомых, не собирается ли кто приобрести квартиру? Вдруг и не придется в особенности дергаться - уладим все Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа "посреди собственных"? Все-же по знакомству как-то спокойнее... Но никто не собирался. Тогда и мы с супругой "сели на телефон".

Дискуссии с различными агентствами по недвижимости оказались достаточно маленькими: оставили заявку на продажу и координаты. Подъезжать для "более предметного разговора", как предложили в нескольких фирмах, мы посчитали Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа ранним. Предметный разговор, по нашему воззрению, - это когда компания обосновала свое желание и способность работать. Другими словами отыскала нам определенного покупателя. Вот кто лучше сработает, с тем и будем говорить.

Как потом выяснилось, это и было нашей ошибкой. (с.6)

Прыклады аб’яў:

Сдаётся 2-х комнатная квартира на долгий Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа срок в 5-м микрорайоне по улице Богдана Хмельницкого за 200$ за месяц. Дом 5-ти этажный,панельный. Квартира находится на 4-м этаже. Имеется телефон, холодильник и вся нужная мебель.

Зинаида, г. Гомель; тел.(+7916)4103614. (с.12)

4)Камерцыйныя выданні сферы турызму і адпачынку

"Туризм и отдых"

Газета “Туризм и отдых” – вядучае турыстычнае выданнеБеларусі. Першы нумар выйша Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работаў у свет у 1994 годзе, тыраж вагаецца ад 8 000 да 11 000 экземпляраў.

Газета друкуе інфармацыю пра змяненні ў візавых пытаннях, правілах перасячэння мяжы і мытныя навіны, аналіз сучаснага турыстычнага бізнесу, а таксама прапановы турыстычных фірм.

Асноўныя рубрыкі: "Анонсы", "Турбизнес", "Путеводитель", "Путешествия", "Земля под белоснежными крыльями", "История и современность", "Ветер странствий", "ТВ Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа-шпаргалка" ( з праграмай і анонсамі тэлеперадач і фільмаў).

Прыклады артыкулаў:

"Туризм и отдых", нумар за 14.03.2006.

Григоров: у нас есть большой резерв для роста притока зарубежных туристов.

Беларусь в 2005 году с туристскими целями посетили более 90 тыщ зарубежных людей. По сопоставлению с 2004 г. их число возросло более чем на третья часть (на 34%). Такие Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа данные привел министр спорта и туризма Александр Григоров 10 марта на семинаре-совещании с представителями . ( c . 5)

Прыклады аб’ яў:

Приглашаем на теплое нежное Азовское море. Заезды на 11 дней/10 ночей, начиная с 07.06.2008. Торопитесь бронировать. Цены могут вырасти. На данный момент - от 120 $ за проезд и проживание. Автобусные билеты до Геническа - 70 $

Марты Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа Тур, УП, Минск. (с.18)

5) камерцыйныя газеты у сферы мабільнай сувязі

"Мобильный мир"

Газета "Мобильный мир" – тэматычнае рэкламна-інфармацыйнае выданне Беларусі. Распаўсюджваецца ў Мінску. Першы нумар выйшаў у лістападзе 2002 года, тыраж складае 12 050 экземпляраў. Рэкламнае выданне ўтрымлівае да 1 000 прыватных аб’яў пра пакупку\продаж мабільных тэлефонаў, а таксама інфармацыю аб прадстаўленні адпаведных Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа паслуг. На старонках “ММ” можна знайсці каталог лагатыпаў і мелодый, а таксама каталог папулярных мадэляў лічбавых фотаапаратаў, інфармацыю пра салоны вядучых аператараў сувязі.

Прыклады артыкулаў:

"Мобильный мир" за 6.09.2007.

МТС заявляет организаторов облигационного займа

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" докладывает о выборе банков АБ "Газпромбанк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ЗАО "ИК "Тройка Диалог Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа" устроителями дебютного рублевого облигационного займа. Компания планирует выполнить выпуск облигаций в сумме до 30 миллиардов руб. в течение 1-го года после регистрации эмиссии. Средства от займа будут ориентированы на рефинансирование имеющейся задолженности, также на общекорпоративные цели. Четкие характеристики эмиссии и сроки размещения облигаций будут объявлены позднее.(с. 3)

Прыклады Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа аб’яў:

Самсунг d900I, Silver, состояние на крепкую 4, коробка, ориг. зарядка, гарантия , стерео-уши, тв-кабель, с ПРОБЛЕМКОЙ: закончила работать камера. Все другое работает отлично. Тел. 8-029-929-01-98, Александр. (с. 10)

6) камерцыйныя выданні сферы працы

«Требуются»

“Требуются” – адно з камерцыйных выданняў рынку працы. Першы нумар газеты з’явіўся ў 2000 г. Спецыялізуецца на аб’явах Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа працадаўцаў і працаатрымальнікаў, змяшчае таксама аналіз рынку працы, інфармацыю пра змяненні ў працоўным кодэксе, парады па ўладкаванню на працу, каментарыі спецыялі100ў, адказы на пытанні чытачоў і г.д.. Асноўныя рубрыкі: “Советы психолога”, “Опыт экспертов”, “Юридическая консультация” і г.д.

Прыклады артыкулаў:

“Требуются” за 15.01.2007.

Подготовка к собеседованию Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа: семь правил фуррора

Итак, вы ищете работу. Вам предстоит собеседование. Поточнее, собеседования. Как сделать так, чтоб этот процесс был менее болезненным и более полезным вам? Как извлечь выгоду из каждой встречи с возможными работодателями? Кадровые агентства: когда стоит обращаться?..(с.9)

Прыклады аб’яў:

Турфирма приглашает ПРОМОУТЕРА, работа на улице, з Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа/пл 500 р./денек; ВОДИТЕЛЯ кат. "Д", з/пл от 30000 р. Тел. 971-50-50, 578-19-63. (с.12)

7)Кампутарныя камерцыйныя выданні

"Компьютерные Вести"

Газета "Компьютерные Вести" выдаецца з ліпеня 1994 года. Тыраж 10100 экземпляраў. Выданне спецыялізуецца на навінах кампьютарнага рынку,інфармацыі пра новыя праграмы, інтэрнет-тэхналогіі, а таксама на аб’явах фізічных і юрыдычных асоб Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа аб продажы\пакупцы камп’ютараў і аргтэхнікі.

Асноўныя рубрыкі: “С миру по б”, “Brand name”, “Новые технологии”, “Анонсы Hardware”, “Новинки компьютерного рынка Беларуси”, “Анонсы Software” і інш.

Прыклады артыкулаў:

"Компьютерные Вести" ад 1.05 – 14.05 2008 г.

рубрыка “С миру по б”

10% юзеров высасывают 80% трафика. Аутсорсинг переезжает во Вьетнам? Кто в Америке Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа наилучший работодатель? (с.4)

рубрыка “Brand name”

$215 миллионов на взятки

Прошлый топ-менеджер Самсунг обвинил компанию в разработке налаженной системы по подкупу муниципальных чиновников и проворачиванию коррупционных сделок. (с. 5)

рубрыка “Анонсы Hardware”

Apple покупает производителя микропроцессоров. Линейка GeForce 9000 будет пополнена в июле. Qimonda и Elpida соединяются воединыжды. (с. 4)

Прыклад аб Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа’яваў:

• Компьютер. для графики: Core 2 Duo / iP 35/320(750) Gb / DVD + RW / ATX 400 W / GeForce 256 Mb /2048 DDR 2/ k / m , новый, беспл. дост., гар., скидки, ПО. Т. (029) 6825550.(с. 17)

Такім чынам, асноўны жанр камерцыйнай прэсы – аб’ява, ўласна журнальчикісцкія тэксты выходзяць у форме нататкі, агляду, дайджэсту, радзей інтэрв’ю. Прасочваецца тэндэнцыя да павелічэння Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа колькасці ўласнажурналісцкіх тэкстаў на старонках камерцыйных газет (як у газетах “Автобизнес-weekly”, “Компьютерные вести” і г.д.). На наш погляд, гэта адзін са спосабаў прыцягнуць большае кола чытачоў для вузкагаліновых выданняў.

Тэматычны накірунак камерцыйнай газеты вызначаецца яе спецыялізацыяй і сферай распасюджвання. Матэрыял пра Дудуткі ў газеце “Туризм и отдых” наўрад ці Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа можна прачытаць у “Недвижимости Белоруссии”, а аб’яву аб продажы мабільнага тэлефона ніхто змесціць у газеце “Требуются” і наадварот. Такая вузкатэматычная накіраванасць з аднаго боку пазбаўляе выданне канкурэнцыі (адзін і той жа чалавек можа пры цікавасці чытаць “Требуются” і “Компьютерные вести” паралельна), але з другога прыводзіць да збяднення Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа інфармацыйнай палітры выдання. Таму журнальчикісты знаходзяцца ў пастаянным пошуку інфармацыі, якая хаця б адным бокам тычылася тэматыкі выдання, ці падаюць старыя тэмы пад “новым соусам” (напрыклад, артыкул “Во что играют дамы” ў газеце“Компьютерные вести” за 16.04.08). Вузкаспецыялізаванае выданне на рынку СМІ знаходзіцца у пастаянным балансаванні: заўсёды ёсць небяспека страты Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа аўдыторыі.

Прасцей універсальным выданням. Яны не адчуваюць праблемы з тэматыкай. Газета “Из рук в руки” можа задаволіць патрэбы больш шырокага кола чытачоў. Яе тыраж досыць вялікі. Менавіта таму, на наш погляд, яна не друкуе ўласнажурналісцкія матэрыялы. У гэтым няма эканамічнай патрэбы.

§ 2 Асаблівасці стылю і афармлення

Пры першым Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа поглядзе на газету адразу ж кідаецца ў вочы тытульная старонка. У адрозненне ад масава-палітычных ці, напрыклад, забаўляльных выданняў першая старонка камерцыйных выданяў цалкам запоўнена рэкламай (напрыклад, “Требуются”). Гэта тлумачыцца даволі прагматычна: максімальным выкарыстаннем “элітнай” рэкламнай плошчы (на першай старонцы кошт рэклама значна большы, чым на унутраных). Аднак часам на Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа першай старонцы змяшчаюцца журнальчикісцкія матэрыялы, альбо іх новости (“Автобизнес-weekly”, “Компьютерные вести” і інш).

Назіраецца тэндэнцыя да пераходу на каляровы друк (“Из рук в руки”, Ва-банкъ” і інш). Але гэта даволі дорага, таму некаторыя газеты (напрыклад. “Компьютерные вести”) выпускаюць каляровымі толькі першую і апошнюю старонкі, а Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа таксама унутраны разварот (у газеце “Компьютерные вести”, напрыклад, гэта 12-13 сс.)

Паколькі на старонках камерцыйных выданняў у асноўным размяшчаюцца аб’явы і рэклама, то і ўвага пры афармленні большая да іх. Асноўныя рысы афармлення рэкламы і аб’яваў на старонках камерцыйных газет:

- рэклама пераважна модульная, а прыватныя аб’явы – радковыя Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа (газета “Из рук в руки”, “Ва-банкъ”, “Компьютерные вести” і г.д).

Прыватныя аб’явы таксама могуць выдзяляцца графічна. Але гэтая паслуга аказваецца платна.

Для больш зручнага пошуку выкарыстоўваюцца табліцы, напрыклад, газета “Ва-банкъ” пачала выкарыстоўваць табліцы для размяшчэння турыстычных і медыцынскіх прапаноў, аналагічна газета “Из Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа рук в руки” зрабіла з часткай інфармацыі па нерухомасці: на другой старонцы можна знайсці табліцу з пералікам адпаведных аб’яў.

- выкарыстанне фотаілюстрацый. Характэрна для аўтамабільных аб’яў, аб’яў па нерухомасці, арэндзе памяшканняў, продажы мабільных тэефонаў (выкарыстоўваюць “Автобизнес-weekly”, “Из рук в руки. Авто”, “Вся недвижимость Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа.Из рук в руки” і г.д.).

- тэкст аб’яваў набіраецца 7-8 шрыфтам, дапускаюцца скарачэнні (напрыклад, лічбы 32/176/70 у аб’явах па знаёмству значаць, што чалавеку 32 гады, яго рост 176 см, а вага – 70 кг., з/п –зарплата, кат. С– вадзіцельская катэгорыя С і г.д).

- для арыентацыі чытача прымяняецца рубрыкатар. Кожная Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа рубрыка мае собственный нумар і палажэнне ў выпуску. Для таго, каб палегчыць арыентацыю чытача ў газеце друкуецца змест нумара – рубрыкатар (“Из рук в руки”, “Ва-банкъ”). Газета “Из рук в руки” выкарыстоўвае рознакаляровае выдзяленне рубрык у рубрыкатары для большай зручнасці (напрыклад, рубрыцы “Недвижимость» адпавядае чырвоны оттенок).

Што тычыцца афармлення журнальчикісцкіх Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа тэкстаў на старонках кмерцыйных выданняў, то здесь сітуацыя адваротная. Возьмем, напрыклад газету “Компьютерные вести”. Па-першае, адразу кідаецца ў вочы адсутнасць ілюстрацый (напрыклад, са старонкі 19 па 25 вераснёўскага нумару ні адзін журнальчикісцкі матэрыял не мае фотаілюстрацыі). А калі фотаздымкі і ёсць, то яны храктарызуюца дрэннай якасцю і невялікім памерам. Па-другое, тэкст Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа вялікіх артыкулаў не разбіваецца падзагалоўкамі, а “вісіць” суцэльным “палатном”.

З вышэйсказанага робім выснову, што акцэнт у афармленні камерцыйнага выдання робіцца на аб’явы, але ніяк не на журнальчикісцкія тэксты, што сведчыць аб прыярытэтах выданнях такога тыпу.


Заключэнне

У дадзенай курсавой працы мы прапанавалi наступнае азначэнне камерцыйнай Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа прэсы: гэта прэса, якая вызначаецца гандлёва-інфармацыйнай тэматыкай (пераважна аб’явы куплі/продажу) і інфарматыўным характарам журнальчикісцкіх тэкстаў. Правялi даследаванне беларускага рынку камерцыйных газет, атрымалi статыстычныя дадзеныя, на падставе якiх вызначылi наступную класiфiкацыю:

- па тэматыцы: цалкам рэкламныя i змяшаныя,

- па характару змешчаных аб’яваў: унiверсальныя i спецыялiзаваныя.

У Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа сваю чаргу спецыялiзаваныя падзяляюцца паводле галiны бiзнесу, якую яны асвятляюць (аўтамабiльныя, кампутарныя i г.д.).

Вызначылi наступныя характарыстыкi беларускага рынку камерцыйных газет: займае 20% ад агульнабеларускага рынку газет, па колькасцi камерцыйных выданняў лiдарам з’яўляецца Мiнск i Мiнская вобласць (на iх прыпадае 49,3 % усiх камерцыйных выданняў Беларусi).

Адзначылi такiя Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа тэндэнцыi, як пэўны недахоп камерцыйных выданняў у рэгiёнах, нягледзячы на патрэбу iх у гэтым i iмкненне камерцыйных выданняў да больш вузкай спецыялiзацыi i адначасовай манапалiзацыi, а таксама тэндэнцыя да павелiчэння ўласна журналiсцкiх тэкстаў на старонках “гандлёвых” выданняў Беларусi.

Пасля аналiзу стыля i афармлення стала вiдавочна, што большы акцэнт у Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа камерцыйных газетах надаецца аб’явам i рэкламе, а не журналiсцкiм тэкстам, нягледзячы на адзначаную вышэй тэндэнцыю роста журналiсцкiх матэрыялаў.

Такiм чынам, мэты, пастаўленыя ва ўводзiнах дадзенай курсавой былi выкананы.


Лiтаратура

1. ДубовікС.В., Даведнік журнальчикі100, Мн., выд. цэнтр БДУ, 2006 г.

2. Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И., История мировой журналистики, Р.-на-Дону. Издательский центр «МарТ», 2003.

3. Михайлов С.А., Современная забугорная журналистика, СПб 2005.

4. Ананич Л.С., Вороб’ёв В.П., Информационное место Беларуси, Мн., УП “Минская фабрика цветной печати”.

5. Дроздов Д.Н. Финансовая информация в СМИ как фактор поступательного развития Камерцыйная прэса на інфрмацыйным рынку - курсовая работа переходного общества.

6. Ворошилов В.В. Журналистика и рынок. СПб, 1997.

7. Грабельников А.А. Российская журналистика на рубеже 1000-летий: итоги и перспективы. М., 2001

8. Вартанова Е. Медиаэкономика забугорных государств. М., Нюанс Пресс, 2003.

9. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, Киев, 1996


[1] С.В. Дубовік, “Даведнік журнальчикі100”, Мінск, выдавецкі цэнтр БДУ, 2006 г. c. 45kaliningradskie-spasateli-snyali-s-meli-polskih-yahtsmenov-gazeta-rg-severo-zapad-internet-versiya-04092012.html
kaliningradskij-gosudarstvennij-universitet.html
kaliningradskoj-oblasti.html